advertisement before-navabar

Power Supply

             
  • NEA: 9212 MWh
  • Private Sector: 6015 MWh
  • India: 10978 MWh
  • Tripping: 0 MWh
  • Demand : 26205 MWh
  • Soure : NEA
after_navbar

अागामी अार्थिक वर्षकाे बजेटमा ऊर्जा विकासलार्इ उच्च प्राथमिकताकाे घाेषणा

   May 31, 2019        65        ऊर्जा खबर

Feedback

web
analytics